OM OS

Vi bistår forsikringsbranchen og erhvervsvirksomheder inden for alle aspekter af erstatnings- og forsikringsretten og retsområder relateret dertil.
Vores rådgivning og bistand til vores klienter omfatter blandt andet rådgivning og bistand vedrørende risk management og driftsoptimeringsprocesser, herunder kommercielle og juridiske forhold relateret til vores klienters kontrakter med og forhold til kunder, kravstillere, samarbejdspartnere, konkurrenter og myndigheder m.fl.

NYHEDER

Retten på Frederiksbergs dom af 28. maj 2019

Ikke bevis for årsagssammenhæng mellem færdselsuheld og sagsøgerens gener og sygemelding

Retten i Glostrups dom af 5. marts 2019

Køberet – mangler ved bil – afhjælpningsret og –pligt – bevis

Retten i Holbæks dom af 26. februar 2019

Arbejdsskade – ansvar – erfaren medarbejder – rutinemæssig arbejdsopgave

Retten i Helsingørs beslutning af 22. august 2018

Civilproces – afvisning grundet manglende stillingtagen til nærmere angivet forhold – retsplejelovens § 355, stk. 2

Københavns Byrets dom af 5. juli 2018

Arrangøransvar – personaleforeningsarrangement – accept af risiko – årsagssammenhæng – bevis for og dokumentation for erstatningsberettigende tab

PERSONER

Thomas Birch
Advokat (H)

tbi@birch-law.dk

Kathrine Sofie Krøyer
Advokatfuldmægtig

kk@birch-law.dk

Gunilla Josephsen
Cand. jur.

gwj@birch-law.dk

Cathrine Gylling
Stud. jur.

cg@birch-law.dk

KONTAKT

Birch Advokatfirma

Gammel Strandvej 16, 1
2990 Nivå

+45 8230 7022
info@birch-law.dk

Kontakt os sikkert her

CVR: 21 86 13 83