OM OS

Vi bistår forsikringsbranchen og erhvervsvirksomheder inden for alle aspekter af erstatnings- og forsikringsretten og retsområder relateret dertil.
Vores rådgivning og bistand til vores klienter omfatter blandt andet rådgivning og bistand vedrørende risk management og driftsoptimeringsprocesser, herunder kommercielle og juridiske forhold relateret til vores klienters kontrakter med og forhold til kunder, kravstillere, samarbejdspartnere, konkurrenter og myndigheder m.fl.

NYHEDER

Retten i Helsingørs beslutning af 22. august 2018

Civilproces – afvisning grundet manglende stillingtagen til nærmere angivet forhold – retsplejelovens § 355, stk. 2

Københavns Byrets dom af 5. juli 2018

Arrangøransvar – personaleforeningsarrangement – accept af risiko – årsagssammenhæng – bevis for og dokumentation for erstatningsberettigende tab

Retten i Glostrups dom af 28. juni 2018

Bevis for ejerskab og tabsopgørelse efter indbrudstyveri – FAL § 35

Københavns Byrets kendelse af 4. juni 2018

Overflødig bevisførelse – omberammelse af hovedforhandling

Retten i Roskildes dom af 11. april 2018

Ikke bevist medicinsk årsagssammenhæng efter trafikuheld – ikke bevis for indtægtstab – ikke godtgørelse for hustrupasning

PERSONER

Thomas Birch
Advokat (H)

tbi@birch-law.dk

Safinaz Altintas
Advokat

sal@birch-law.dk

Cecilie Pagh
Advokatfuldmægtig

cpl@birch-law.dk

Gunilla Josephsen
Cand. jur.

gwj@birch-law.dk

Cathrine Gylling
Stud. jur.

cg@birch-law.dk

Sarah Eichild
Stud. jur. – Barselsorlov

se@birch-law.dk

KONTAKT

Birch Advokatfirma

Gammel Strandvej 16, st. th., 2
2990 Nivå

+45 8230 7022
info@birch-law.dk

CVR: 21 86 13 83