Thomas Birch

Advokat (H)

T: +45 8230 7022
D: +45  2876 6527
M: +45 2810 2727
E: tbi@birch-law.dk

Thomas er cand.jur. fra 1999 og har praktiseret som advokat siden 2002 med møderet for landsretterne fra 2003 og fra 2012 for Højesteret. Thomas har gennem sin uddannelse, løbende efteruddannelse og med mere end 25 års arbejde i og for forsikringsbranchen, både som advokat og før det som led i et uddannelses- og karriereforløb i Danmark, Schweiz, Tyskland, USA og England, oparbejdet betydelig detailekspertise inden for stort set alle felter af betydning på forsikringsområdet og inden for erstatningsretten. Igennem mere end 15 år har Thomas ført et meget stort antal retssager for landets domstole og voldgiftssager for både virksomheder, forsikringsselskaber, offentlige instanser og private klienter. Endvidere har Thomas i 2015 gennemgået uddannelsen til certificeret voldgiftsdommer udbudt af Danske Advokater.

Sprog: Dansk, engelsk, tysk og de øvrige skandinaviske sprog

Jesper Dall

Advokat

T: +45 8230 7022
M: + 45 2789 3017
E: jda@birch-law.dk

Jesper blev advokat i 2003 og har solid erfaring med tilrettelæggelse og førelse af civile retssager. Endvidere har Jesper i en periode på små 10 år været leder i et stort forsikringsselskab og har særdeles stor erfaring med og indsigt i forsikrings- og erstatningsretten, herunder alle grene af professionelt ansvar. Jesper har derudover haft ledelsesansvar for en større efterforskningsenhed med fokus på forsikringssvindel.

Sprog: Dansk, engelsk, tysk og de øvrige skandinaviske sprog

Kathrine Sofie Krøyer

Advokatfuldmægtig

T: +45 8230 7022
M: +45 2234 5504
E: kk@birch-law.dk

Kathrine er cand.jur. fra Københavns Universitet fra 2019 og har særlig interesse for erstatnings- og forsikringsretten. Kathrine har flere års erfaring fra forsikringsbranchen, hvor hun blandt andet har beskæftiget sig med skadebehandling af erhvervs- og produktansvarssager samt retshjælp.

Sprog: dansk, engelsk og de øvrige skandinaviske sprog.

Gunilla W. Josephsen

Cand. jur.

T: +45 8230 7022
D: +45  2633 9527
M: +45 2236 0260
E: gwj@birch-law.dk

Gunilla har med sine mange års erfaring fra en karriere i ind og udland i transportbranchen, forsikringsbranchen og advokatbranchen meget stor indsigt i områderne transport- og forsikrings- og erstatningsret. Gunilla har fra sit arbejde i og for forsikringsbranchen også stor praktisk erfaring med skadebehandling, herunder navnlig ansvarsvurderinger, regulering og opgørelse af person- og tingskadesager. Gennem sin karriere i advokatbranchen har Gunilla også stor indsigt i forberedelse af retssager og de overvejelser samt tiltag, der er nødvendige i forløbet af en retssag fra dens begyndelse til dens afslutning.

Sprog: Dansk, engelsk, tysk, russisk og de øvrige skandinaviske sprog.

Cathrine Gylling

Stud. jur.

T: +45 8230 7022
D: +45 2897 6527
E: cg@birch-law.dk

Cathrine læser jura på kandidatdelen på Københavns Universitet og har en særlig interesse for forsikrings- og erstatningsret og erhvervs- og entrepriseret.

Cathrine har erfaring fra arbejde i en borgerretshjælp, en offentlig styrelse og fra advokatbranchen.

Sprog: Dansk, engelsk og de skandinaviske sprog