Thomas Birch

Advokat (H)

T: +45 8230 7022
M: +45 2810 2727
E: tbi@birch-law.dk

Thomas er cand.jur. fra 1999 og har praktiseret som advokat siden 2002 med møderet for landsretterne fra 2003 og fra 2012 for Højesteret. Thomas har gennem sin uddannelse, løbende efteruddannelse og med mere end 25 års arbejde i og for forsikringsbranchen, både som advokat og før det som led i et uddannelses- og karriereforløb i Danmark, Schweiz, Tyskland, USA og England, oparbejdet betydelig detailekspertise inden for stort set alle felter af betydning på forsikringsområdet og inden for erstatningsretten. Igennem mere end 15 år har Thomas ført et meget stort antal retssager for landets domstole og voldgiftssager for både virksomheder, forsikringsselskaber, offentlige instanser og private klienter. Endvidere har Thomas i 2015 gennemgået uddannelsen til certificeret voldgiftsdommer udbudt af Danske Advokater.

Sprog: Dansk, engelsk, tysk og de øvrige skandinaviske sprog

Anne Utke

Advokat (L)

T: +45 8230 7022
M: +45 2897 6527
E: au@birch-law.dk

Anne er cand.jur. fra 2008 og har praktiseret som advokat siden 2012 med møderet for landsretterne fra 2017. Anne har arbejdet med forsikrings- og erstatningsret siden 2005 og har gennem årene opnået stort kendskab til de væsentligste forsikrings- og erstatningsretlige emner og i mange aspekter, det være sig lige fra formulering af betingelser og klausuler, skadebehandling samt ikke mindst den praktiske og strategiske førelse af retssager ved domstolene.

Sprog: Dansk, engelsk og de skandinaviske sprog

Jacob Strandgaard Andersen

Advokat (L)

T: +45 8230 7022
M: +45 2633 9527
E: jsa@birch-law.dk

Jacob er cand. jur. fra 1997 og har siden arbejdet som advokat og in-house jurist i både ind- og udland.

Jacob har meget stor erfaring indenfor alle aspekter af sø- og transportretten og har rådgivet store og små virksomheder og forsikringsselskaber om ulykker, skadesbehandling, forretningsgange, forhandling af kontrakter, risk management samt rådgivet om forsikringsbehov. Jacob har herudover praktisk erfaring til søs som uddannet navigatør.

Jacob har siddet som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret og har stor erfaring med førelse af voldgifts- og retssager, især inden for forsikrings- og erstatningsretten. Jacob fik advokatbestalling i 2003 og har siden 2005 haft møderet for landsretterne.

Jacob har i en årrække arbejdet som jurist i Tyskland og har derigennem erhvervet stor viden om det tyske marked og forretningskultur.

Jacob har løbende videreuddannet sig i ind- og udland, herunder med en LL.M. fra McGill University i Montreal og med specialisering i engelsk søret ved London Metropolitan University.

Sprog: Dansk, engelsk, tysk og de skandinaviske sprog

Isabell Olesen

Advokat

T: +45 8230 7022
M: +45 2639 7527
E: iso@birch-law.dk

Isabell er cand.jur. fra Københavns Universitet fra 2015 og har praktiseret som advokat siden 2018. Isabell har siden 2010 beskæftiget sig med erstatnings- og forsikringsret, herunder særligt personskadeerstatning, og hun har stor erfaring med retssagsbehandling i såvel byret som landsret. Isabell er endvidere ekstern lektor i civilprocesret på Københavns Universitet og underviser på Forsikringsakademiet.

Sprog: Dansk, engelsk og de øvrige skandinaviske sprog.

Kathrine Sofie Krøyer

Advokatfuldmægtig

T: +45 8230 7022
M: +45 2234 5504
E: kk@birch-law.dk

Kathrine er cand.jur. fra Københavns Universitet fra 2019 og har særlig interesse for erstatnings- og forsikringsretten. Kathrine har flere års erfaring fra forsikringsbranchen, hvor hun blandt andet har beskæftiget sig med skadebehandling af erhvervs- og produktansvarssager samt retshjælp.

Sprog: dansk, engelsk og de øvrige skandinaviske sprog.

Cathrine Gylling

Stud. jur.

T: +45 8230 7022
E: cg@birch-law.dk

Cathrine læser jura på kandidatdelen på Københavns Universitet og har en særlig interesse for forsikrings- og erstatningsret og erhvervs- og entrepriseret.

Cathrine har erfaring fra arbejde i en borgerretshjælp, en offentlig styrelse og fra advokatbranchen.

Sprog: Dansk, engelsk og de skandinaviske sprog

Gunilla W. Josephsen

Cand. jur.

T: +45 8230 7022
M: +45 2236 0260
E: gwj@birch-law.dk

Gunilla har med sine mange års erfaring fra en karriere i ind og udland i transportbranchen, forsikringsbranchen og advokatbranchen meget stor indsigt i områderne transport- og forsikrings- og erstatningsret. Gunilla har fra sit arbejde i og for forsikringsbranchen også stor praktisk erfaring med skadebehandling, herunder navnlig ansvarsvurderinger, regulering og opgørelse af person- og tingskadesager. Gennem sin karriere i advokatbranchen har Gunilla også stor indsigt i forberedelse af retssager og de overvejelser samt tiltag, der er nødvendige i forløbet af en retssag fra dens begyndelse til dens afslutning.

Sprog: Dansk, engelsk, tysk, russisk og de øvrige skandinaviske sprog.

Veronica Trein Aamund

Piccoline / studentermedhjælp

T: +45 8230 7022
E: vta@birch-law.dk

Emil Sebastian Birch

Piccolo / studentermedhjælp

T: +45 8230 7022
E: esb@birch-law.dk