Vestre Landsrets dom af 2. maj 2017

Årsagssammenhæng – forud bestående lidelse – varige følger – bevis – Retslægerådet vs Arbejdsmarkedets Erhvervssikring


0 Comments3 Minutes

Vestre Landsrets dom af 22. marts 2017

Faldulykke – glatførebekæmpelse – bevis – sagkyndig erklæring


0 Comments3 Minutes

Retten i Helsingørs dom af 26. januar 2017

Aftaleret – endelig købsaftale vedr. grundstykke – parternes efterfølgende dispositioner og aftaler


0 Comments2 Minutes

Østre Landsrets mundtlige tilkendegivelse af 16. november 2016

Bevis – egen skyld – medvirken – accept af risiko – hundelovens § 8


0 Comments2 Minutes

Retten i Glostrups tilkendegivelse af 26. oktober 2016

Arbejdsskade – arbejdsgivers instruktions- og tilsynspligt – tekniske hjælpemidler – tilsvarende skader


0 Comments1 Minutes

Vestre Landsrets dom af 10. marts 2015

Grundejer ikke ansvarlig for glatførebekæmpelse på udlejet areal – grundejeransvar – glatførebekæmpelse


0 Comments2 Minutes