Retten i Glostrups dom af 26. februar 2018

Ansvarsfordeling – færdselsuheld – færdselslovens §§ 103,…


Østre Landsrets dom af 10. november 2017

Grov uagtsomhed – erstatningsansvarsloven § 19 –……


Vestre Landsrets dom af 2. maj 2017

Årsagssammenhæng – forud bestående lidelse – varige følger…


Vestre Landsrets dom af 22. marts 2017

Faldulykke – glatførebekæmpelse – bevis – sagkyndig…


Retten i Helsingørs dom af 26. januar 2017

Aftaleret – endelig købsaftale vedr. grundstykke –…


Østre Landsrets mundtlige tilkendegivelse af 16. november 2016

Bevis – egen skyld – medvirken – accept af risiko –…


Retten i Glostrups tilkendegivelse af 26. oktober 2016

Arbejdsskade – arbejdsgivers instruktions- og tilsynspligt…


Vestre Landsrets dom af 10. marts 2015

Grundejer ikke ansvarlig for glatførebekæmpelse på udlejet…


Retslægerådets besvarelse af 15. november 2017

Årsagssammenhæng – skademekanisme – betydning af tekniske…