ERSTATNINGSRET

Vi bistår og rådgiver vores klienter med vurdering, foregribelse, opgørelse, forsvar og rejsning af krav om erstatning i og uden for kontrakt.

Vores fokusområder omfatter blandt andet erstatningskrav relateret til erhvervs- og produktansvar, entrepriseansvar, regressager, rådgiveransvar, professionelt ansvar, personskade, arbejdsskade, færdselssager, personforsikring, offentlige myndigheders ansvar, bygningsskade og tingskade i øvrigt.

Vores klienter er helt overvejende forsikringsselskaber, skadebehandlingsrepræsentanter, virksomheder, liberale erhvervsdrivende, forsikringsmæglere, forsikringsagenter, pensionsselskaber og offentlige myndigheder.