FORSIKRINGSRET

Vi bistår og rådgiver vores klienter i spørgsmål om udformning og gennemgang af forsikringsvilkår, indtegning, ansvars-, ting- og personskader, klagesager, risk management og regulatoriske forhold.

Vores fokusområder omfatter blandt andet erhvervs- og produktansvar, entrepriseansvar, regressager, rådgiveransvar, professionelt ansvar, personskade, arbejdsskade, motorkøretøjsforsikring (tingskade og ansvar), ulykkesforsikring, pensionsforsikring, offentlige myndigheders ansvar, bygningsskade og tingskade i øvrigt.

Vores klienter er helt overvejende forsikringsselskaber, skadebehandlingsrepræsentanter, virksomheder, liberale erhvervsdrivende, forsikringsmæglere, forsikringsagenter, pensionsselskaber og offentlige myndigheder.