OM BIRCH LAW

Vi bistår forsikringsbranchen og erhvervsvirksomheder inden for alle aspekter af erstatnings- og forsikringsretten og retsområder relateret dertil.

Vores rådgivning og bistand til vores klienter omfatter blandt andet rådgivning og bistand vedrørende risk management og driftsoptimeringsprocesser, herunder kommercielle og juridiske forhold relateret til vores klienters kontrakter med og forhold til kunder, kravstillere, samarbejdspartnere, konkurrenter og myndigheder m.fl.

Vi hjælper også vores kunder med løsning af tvister ved forhandling, mediation samt førelse af voldgiftssager og retssager for alle retsinstanser fra byretterne til Højesteret.

Fundamentet for vores rådgivning og bistand til vores klienter er mange års erfaring fra arbejde i og med forsikringsbranchen samt erhvervslivet i Danmark og i udlandet. Vi har derudover fokus på en meget høj grad af specialisering og løbende dygtiggørelse gennem efteruddannelse, undervisning og foredragsvirksomhed inden for de arbejdsområder, som vi beskæftiger os med.