Til brug for en sag om udmåling af personskadeerstatning efter en lavenergikollision indhentede motoransvarsforsikringsselskabet en analyse (syns- og skønsrapport) af skademekanismen fra Dancrash. Efterfølgende blev sagen forelagt Retslægerådet, som på spørgsmålet om, hvori skademekanismen ved uheldet bestod, oplyste følgende: ”Da sagsøger holdt stille, blev denne påkørt bagfra. Bilag M (syns og skønsrapport) viser, at hastighedsændringen i sagsøgers bil var 7,5 km/time, svarende til 1,4 g. Påvirkning af krop og hoved sker eventuelt ved 5-6 g. Der angives en beskeden skade på kofangeren”. Retslægerådets besvarelse er interessant af flere grunde. Sædvanligvis forholder rådet sig ikke til tekniske analyser af færdselsuheld. Det har rådet dog gjort i den konkrete sag. Derudover har rådet med besvarelsen angivet ret præcist, hvilken påvirkning der efter rådets vurdering skal til for, at en påkørsel bagfra vil påføre den påkørte (varig) personskade mod krop og hoved. Sagsøgeren hævede sagen efter fremkomsten af Retslægerådets besvarelse.

Læs rådets fulde besvarelse her