RETSSAGER

Vi bistår og rådgiver vores klienter med foregribelse og løsning af tvister for alle landets domstole, voldgift, klagenævn, råd og offentlige myndigheder med fokus på procesøkonomi og kommercielle risici.

Vores bistand og rådgivning omfatter blandt andet bevissikring, herunder gennemførelse af syn og skøn, vurdering og afdækning af procesrisici og forligsmuligheder, planlægning og gennemførelse af forligsforhandlinger, herunder mediation og alternativ tvistløsning, samt tilrettelæggelse og håndtering af tvistløsning for domstolene, voldgift, klagenævn, råd og offentlige myndigheder.