En Sosu-assistent, M, fik under sit arbejde afspritningsgel i øjet, da hun trykkede på pumpen på en dispenser for at afspritte sine hænder. M var efterfølgende sygemeldt i en længere periode og anlagde sag mod arbejdsgiveren, D, med påstand om, at D havde forsømt at instruere i brugen af dispenseren og at D ikke havde ført tilsyn med, at dispenseren fungerede korrekt.

Ifølge rettens tilkendegivelse var der, for så vidt angår dispenseren, tale om en så simpel konstruktion og et så enkelt form for arbejdsredskab, at der hverken kan stilles krav om instruktion i brugen eller om kontrol og tilsyn med brugen heraf, og D havde følgelig ikke tilsidesat sin instruktions- eller tilsynsforpligtelse.

At en lignende episode havde fundet sted med en anden medarbejder, der angiveligt også havde fået afspritningsgelen i ansigtet, fandtes efter modstridende forklaringer, og idet episoden ikke var anmeldt som arbejdsskade, ikke godtgjort. D kunne derfor ikke holdes ansvarlig for ikke at have indført særlige forholdsregler omkring brugen af dispensere.

Retten tog D’s frifindelsespåstand til følge og opfordrede M til at hæve sagen, hvilket M gjorde.