Køberne, H og J, af en sommerhusgrund, X, nedlagde påstand om, at sælgerne N og L skulle anerkende, at der var indgået en bindende købsaftale. N og L påstod frifindelse.
Sagsøgerne underskrev den 4. juni 2015 købsaftale vedr. grunden X for en købesum på 1.800.000 kr. Aftalen blev underskrevet af køberne, L og N, den 24. juni 2015. I købsaftalen var der en række betingelser for gyldigheden af købet, bl.a. at hvis Y kommune ikke senest den 1. september 2015 havde godkendt byggetilladelsen, var sagsøger som købere berettiget til at træde tilbage fra handlen.
Godkendelsesproceduren hos Y Kommune tog længere tid end beregnet bl.a. pga. sygdom hos Y kommune. Ved e-mail af 7. marts 2016 skrev sælgerne, N og L, til ejendomsmægleren T, at de ønskede at aflyse handlen, da de mente, at den havde trukket i langdrag.
Retten lagde til grund, at der var indgået en endelig og bindende aftale om køb af de sagsøgtes ejendom, samt at denne aftale ikke indeholdt en mulighed for, at sælgerne kunne træde tilbage fra aftalen.
Det forhold, at der efter aftalens indgåelse blev aftalt en række ændringer til købsaftalen, herunder ændring af overtagelsesdagen, ændrede ikke herpå. Retten lagde vægt på, at ejendomsmægler T under hele sagsforløbet havde drøftet alle drøftede alle forhold med sælgerne og havde besvaret købernes advokat, I, i overensstemmelse med sælgeren, N’s, tilkendegivelser.
Sælgerne N og L blev således dømt til at anerkende, at de havde indgået en bindende købsaftale med H og J og at give H g J anmærkningsfrit skøde på ejendommen mod betaling af 1.800.00 kr.

Læs dommen her