A, som var en erfaren medarbejder, kom under arbejde for B alvorligt til skade, da han under kørsel med en el-hest med forlængede gafler (også kaldet en langløber) kom i klemme mellem langløberen og en palle med gods, som var placeret midlertidigt på færdselsarealet i B’s lagerhal.

Efter politiets efterforskning af sagen og på indstilling fra Arbejdstilsynet blev B forelagt et bødeforlæg på 120.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljøloven i forbindelse med skaden overgået A. Da B ikke kunne acceptere bødeforlægget, indbragte anklagemyndigheden sagen for retten.

I anklageskriftet var tiltalen imod B formuleret således, at B var tiltalt for overtrædelse af forskellige bestemmelser i arbejdsmiljøloven, da arbejdet ikke var ”planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet B under kørslen med langløberen befandt sig udenfor førerkabinen, hvorved han blev klemt mellem en beskyttelsesbøjle på langløberen og en palle med gods med alvorlig personskade til følge”.

B påstod frifindelse under henvisning til, at de faktiske omstændigheder ved A’s tilskadekomst ikke svarede til, hvad der fremgik af anklageskriftet.

Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at A under kørslen med langløberen befandt sig inden for sikkerhedsbøjlerne på langløberen, dvs. i selve førerkabinen, og at A kom til skade, fordi A blev klemt imellem pallen med gods og langløberens styrestang i selve førerkabinen. På den baggrund fandt retten ikke, at gerningsindholdet i anklageskriftet var opfyldt, og B blev derfor frifundet.

Læs dommen her