MEDARBEJDERE

Advokat (H)

Thomas Birch

Thomas er cand.jur. fra 1999 og har praktiseret som advokat siden 2002 med møderet for landsretterne fra 2003 og fra 2012 for Højesteret. Thomas har gennem sin uddannelse, løbende efteruddannelse og med mere end 25 års arbejde i og for forsikringsbranchen, både som advokat og før det som led i et uddannelses- og karriereforløb i Danmark, Schweiz, Tyskland, USA og England, oparbejdet betydelig detailekspertise inden for stort set alle felter af betydning på forsikringsområdet og inden for erstatningsretten. Igennem mere end 20 år har Thomas ført et meget stort antal retssager for landets domstole og voldgiftssager for både virksomheder, forsikringsselskaber, offentlige instanser og private klienter. Endvidere har Thomas i 2015 gennemgået uddannelsen til certificeret voldgiftsdommer udbudt af Danske Advokater.

Sprog: Dansk, engelsk, tysk samt de skandinaviske sprog.

Advokat (L)

Anne Utke

Anne er cand.jur. fra 2008 og har praktiseret som advokat siden 2012 med møderet for landsretterne fra 2017. Anne har arbejdet med forsikrings- og erstatningsret siden 2005 og har gennem årene opnået stort kendskab til de væsentligste forsikrings- og erstatningsretlige emner og i mange aspekter, det være sig lige fra formulering af betingelser og klausuler, skadebehandling samt ikke mindst den praktiske og strategiske førelse af retssager ved domstolene.

Sprog: Dansk, engelsk samt de skandinaviske sprog.

Advokat (L)

Louise Høgh Jørgensen

Louise er cand. jur. fra Københavns Universitet fra 2008 og har 11 års erfaring fra domstolene som dommerfuldmægtig ved byretterne samt i Sø- og Handelsretten. Louise har en særlig interesse for og kendskab til erhvervs- og finansretlige område og har ud over domstolene erfaring fra finanssektoren fra ansættelser i Finanstilsynet og et pengeinstitut.

Sprog: Dansk, engelsk samt de skandinaviske sprog.

Advokat (H)

Lars Schreiner Hansen

Lars er juridisk kandidat fra KU i 2005, undervejs med semestre hos universiteterne i Prag og Åbo. Han fik advokatbeskikkelse i 2009, opnåede møderet for landsretterne i 2012 og for Højesteret i 2017. Lars har vedvarende arbejdet med forsikrings- og erstatningsret samt entrepriseret, primært for en række af landets største forsikringsselskaber. Lars har betydelig proceserfaring, idet han løbende har hovedforhandlet rets- og voldgiftssager ved byret, landsret og voldgiftsretter nedsat af Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg.

Sprog: Dansk, engelsk, samt de skandinaviske sprog.

Advokat (L)

Tanja Gantzhorn

Tanja er cand.jur. fra Københavns Universitet fra 2016. Tanja har ført retssager ved byretterne siden 2018 og for landsretterne siden 2021. Tanja er specialiseret i erstatning- og forsikringsret, og hun bistår forsikringsselskaber, private virksomheder og offentlige myndigheder med rådgivning og tvistløsning inden for disse retsområder.

Sprog: Dansk, engelsk samt de skandinaviske sprog.

Advokatsekretær

Mette Haue Christensen

Mette er advokatsekretær og bistår kontorets jurister med lettere sagsbehandling og sagsstyring af såvel sagsbehandlingssager som retssager samt administrative opgaver. Mette har lang erhvervserfaring fra den finansielle sektor, og har derfra indsigt i løsning af alsidige administrative opgaver.

Sprog: Dansk, engelsk, tysk samt de skandinaviske sprog.

Økonomiansvarlig/stud.jur.

Johanne Simonsen

Johanne er økonomiansvarlig og har stor erfaring indenfor økonomi og bogholderi efter 9 år som mægler i ejendomsmæglerbranchen. Johanne studerer jura på Syddansk Universitet.

Sprog: Dansk, engelsk samt de skandinaviske sprog.

KONTAKT

BIRCH ADVOKATFIRMA
Gammel Strandvej 16, 1
2990 Nivå

+45 8230 7022
info@birch-law.dk

Kontakt os sikkert