SPECIALER

FORSIKRINGSRET

Vi bistår og rådgiver vores klienter i spørgsmål om udformning og gennemgang af forsikringsvilkår, indtegning, ansvars-, ting- og personskader, klagesager, risk management og regulatoriske forhold.

Vores fokusområder omfatter blandt andet erhvervs- og produktansvar, entrepriseansvar, regressager, rådgiveransvar, professionelt ansvar, personskade, arbejdsskade, motorkøretøjsforsikring (tingskade og ansvar), ulykkesforsikring, pensionsforsikring, offentlige myndigheders ansvar, bygningsskade og tingskade i øvrigt.

Vores klienter er helt overvejende forsikringsselskaber, skadebehandlingsrepræsentanter, virksomheder, liberale erhvervsdrivende, forsikringsmæglere, forsikringsagenter, pensionsselskaber og offentlige myndigheder.

ERSTATNINGSRET

Vi bistår og rådgiver vores klienter med vurdering, foregribelse, opgørelse, forsvar og rejsning af krav om erstatning i og uden for kontrakt.

Vores fokusområder omfatter blandt andet erstatningskrav relateret til erhvervs- og produktansvar, entrepriseansvar, regressager, rådgiveransvar, professionelt ansvar, personskade, arbejdsskade, færdselssager, personforsikring, offentlige myndigheders ansvar, bygningsskade og tingskade i øvrigt.

Vores klienter er helt overvejende forsikringsselskaber, skadebehandlingsrepræsentanter, virksomheder, liberale erhvervsdrivende, forsikringsmæglere, forsikringsagenter, pensionsselskaber og offentlige myndigheder.

ENTREPRISERET

Vi bistår og rådgiver vores klienter med vurdering, foregribelse og håndtering af konflikter og tvister samt forsikringsretlige spørgsmål relateret til byggeri og anlægsarbejder.

Vi har fokus på at foregribe og løse tvister i forbindelse med kontrakt- og aftaleforhandlinger, rådgivning under byggeprocessen og i spørgsmål om forsinkelse og mangler, bevissikring, gennemførelse af syn og skøn samt førelse af voldgifts- og retssager.

Vores klienter er primært bygherrer, entreprenørvirksomheder, rådgivere, underleverandører og forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder.

RETSSAGER

Vi bistår og rådgiver vores klienter med foregribelse og løsning af tvister for alle landets domstole, voldgift, klagenævn, råd og offentlige myndigheder med fokus på procesøkonomi og kommercielle risici.

Vores bistand og rådgivning omfatter blandt andet bevissikring, herunder gennemførelse af syn og skøn, vurdering og afdækning af procesrisici og forligsmuligheder, planlægning og gennemførelse af forligsforhandlinger, herunder mediation og alternativ tvistløsning, samt tilrettelæggelse og håndtering af tvistløsning for domstolene, voldgift, klagenævn, råd og offentlige myndigheder.

VOLDGIFT

Vi bistår og rådgiver vores klienter med foregribelse og løsning af tvister for alle landets domstole, voldgift, klagenævn, råd og offentlige myndigheder med fokus på procesøkonomi og kommercielle risici.

Vores bistand og rådgivning omfatter blandt andet bevissikring, herunder gennemførelse af syn og skøn, vurdering og afdækning af procesrisici og forligsmuligheder, planlægning og gennemførelse af forligsforhandlinger, herunder mediation og alternativ tvistløsning, samt tilrettelæggelse og håndtering af tvistløsning for domstolene, voldgift, klagenævn, råd og offentlige myndigheder.

KONTAKT

BIRCH ADVOKATFIRMA
Gammel Strandvej 16, 1
2990 Nivå

+45 8230 7022
info@birch-law.dk

Kontakt os sikkert her