Retten i Glostrups dom af 26. maj 2022

Ansvar uden for kontrakt - krav til skadelidtes bevisbyrde - tilsynsforpligtelse - ændring i påstand inden hovedforhandling


0 Comments4 Minutes

Retten i Viborgs dom af 19. april 2022

Ansvar uden for kontrakt – produktansvar – ansvarsgrundlag – årsagssammenhæng – solidarisk hæftelse m.m.


0 Comments6 Minutes