PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for Birch Advokatfirma

 

Dataansvarlig er:

Birch Advokatfirma
CVR-nr. 21861383
Gl. Strandvej 16, st.th.
2990 Nivå
Telefon: 82 30 70 22
e-mail: info@birch-law.dk

 

De registrerede oplysninger og formålet med behandlingen

Birch Advokatfirma registrerer og behandler personoplysninger i forbindelse med udøvelse af juridisk bistand og rådgivning, sagsbehandling, førelse af retssager, mægling, administration af fonde, undervisning og markedsføring.

Vi registrerer og behandler personoplysninger om sagens parter, det kan være både personer og virksomheder og organisationer samt personer med tilknytning til sagens parter, og oplysningerne anvendes til brug for kommunikation og til behandlingen af konkrete sager og i forbindelse med juridisk rådgivning.

De registrerede oplysninger kan være navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og arbejdsplads. Når det er relevant til brug for registrering i myndighedsportaler, fx sagsportalen minretssag.dk eller virk.dk, registreres og behandles endvidere CPR-numre. Derudover vil vi, når det er nødvendigt og relevant i forbindelse med løsning af en konkret sag, registrere og behandle helbredsoplysninger, oplysninger om sociale forhold, herunder oplysninger om arbejdsplads og indkomst, forsikringsforhold og andre relationer til tredjeparter.

Indsamling og opbevaring af personoplysninger sker altid med specifikke og legitime formål. Birch Advokatfirma sikrer til enhver tid, at der ikke indsamles flere oplysninger end nødvendigt til løsningen af en given sag eller problemstilling.

 

Videregivelse

Videregivelse af personplysninger sker kun, når det er relevant og nødvendigt i forbindelse med behandling af en given sag eller juridisk problemstilling. Modtagere af personoplysninger kan være modparter, modparters advokater, sagkyndige, fx lægekonsulenter, offentlige myndigheder og organisationer samt domstole.

 

Datasikkerhed

Birch Advokatfirma anvender IT-løsninger, der sikrer, at personoplysninger kun er tilgængelige for de relevante personer. Alle medarbejdere hos Birch Advokatfirma er underlagt tavshedspligt samt politikker og procedurer, der til enhver tid sikrer, at persondata behandles og opbevares sikkert.

 

Opbevaring

Personoplysninger opbevares under en given sags behandling og i en periode efter sagens afslutning, som hovedregel i fem år. Hvis særlige forhold gør sig gældende, fx længere forældelsesfrister i sager vedrørende personskade, kan sager, herunder personoplysninger, opbevares i op til 30 år efter.

 

De registrerede personers rettigheder

Personer, om hvem Birch Advokatfirma har registreret oplysninger, har altid ret til indsigt i de registrerede oplysninger samt til at få registrerede oplysninger rettet eller slettet.

Registrerede personer har endvidere ret til at kræve begrænsning af behandling af personoplysninger samt til at gøre indsigelse mod behandlingen af registrerede oplysninger.

Endvidere har registrerede personer altid ret til at modtage registrerede personoplysninger i et struktureret og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et afgivet samtykke til indhentelse, registrering og behandling af personoplysninger, kan den registrerede til enhver til trække sit samtykke tilbage. En eventuel tilbagetrækning af et samtykke berører ikke lovligheden behandlingen af personoplysningerne, inden samtykket blev trukket tilbage.

Registrerede personer kan gøre brug af ovennævnte rettigheder ved at kontakte:

Birch Advokatfirma på info@birch-law.dk eller telefon: 82 30 70 22.

 

Klage

Klage over behandling af personoplysninger hos Birch Advokatfirma kan indgives til

Datatilsynet, telefon: 33 19 32 00

 

Opdateret: 25. maj 2018