Retten i Holbæks dom af 18. april 2024

Skadelidte faldt i 2023 i et supermarked, da hun var ude at handle med sin mand. Efter faldet mærkede skadelidte med sin fod på gulvet, og hun bemærkede, at der var glat og fedtet på faldstedet. Skadelidtes mand oplyste, at der ikke var vand på gulvet, men at han havde set en aftørringsplet på gulvet.

De ansatte i supermarkedet havde på dagen for faldet ikke konstateret spild eller væske på gulvet, som skulle tørres op, og supermarkedet blev først bekendt med faldet et par dage efter ulykken, da skadelidtes mand rettede henvendelse til supermarkedet om falduheldet.

På forespørgsel fra skadelidtes mand gemte supermarkedet en ca. 5 min. lang videooptagelse fra forretningen og området ved en køledisk, hvor skadelidte var faldet. Videooptagelsen dokumenterede skadelidtes fald ved køledisken samt andre kunders færden på faldstedet.

Da supermarkedet ikke kunne anerkende at være erstatningsansvarlig overfor skadelidte, anlagde skadelidte retssag imod supermarkedet, og spørgsmålet om ansvaret blev udskilt til særskilt behandling.

Med henvisning til supermarkedets oplysninger om rengøringsrutiner, at der ikke forelå tilstrækkelige oplysninger om årsagen til faldet, og at der af videooptagelsen fra forretningen sås andre kunder gående på faldstedet, fandt retten det ikke bevist, at supermarkedet havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med sagsøgers fald.

 Supermarkedet blev herefter frifundet.

Kommentar

Byrettens dom viser, at der gælder en ligefrem bevisbyrde ved kunders tilskadekomst i forretninger. Skadelidte skal således føre bevis for årsagen til sin tilskadekomst, og at tilskadekomsten skyldes, at supermarkedet har handlet ansvarspådragende.

Sagen er for supermarkedet og dets ansvarsforsikringsselskab ført af advokat Tanja Gantzhorn.

Dommen er anket.