Retten i Holbæks dom af 26. februar 2019

Sagen handlede om, hvorvidt arbejdsgiver A var erstatningsansvarlig overfor en erfaren medarbejder B, som kom alvorligt til skade, da han den 4. maj 2016 under kørsel med en elektrisk langløber med forlængede gafler kom i klemme mellem langløberen og en palle med gods, som var placeret midlertidigt på færdselsarealet i A’s lagerhal.

På ulykkestidspunktet havde B været ansat i virksomheden i ca. 10 år og i den forbindelse arbejdet dagligt med langløberen. Derudover havde B siden 2009 været valgt som sikkerhedsrepræsentant og tillidsmand.

Efter politiets efterforskning af sagen og på indstilling fra Arbejdstilsynet modtog A et bødeforlæg på 120.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljøloven i forbindelse med skaden overgået B, hvor B ifølge Arbejdstilsynets rapport havde stået udenfor langløberens sikkerhedsbøjler. Da A ikke kunne acceptere bødeforlægget, indbragte anklagemyndigheden sagen for retten.

I straffesagen lagde retten efter bevisførelsen til grund, at B under kørslen med langløberen befandt sig inden for sikkerhedsbøjlerne på langløberen, dvs. i selve førerkabinen, og at B kom til skade, fordi B blev klemt imellem pallen med gods og langløberens styrestang i selve førerkabinen. På den baggrund fandt retten ikke, at gerningsindholdet i anklageskriftet var opfyldt, og A blev derfor frifundet.

Straffesagen om, hvorvidt arbejdsgiver havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, blev for arbejdsgiveren ført af advokat Safinaz Altintas. Dommen kan i øvrigt tilgås her.

B indledte efter straffesagen et civil søgsmål mod A med krav om erstatning og godtgørelse for sin personskade som følge af uheldet med langløberen. Det blev herunder blandt andet gjort gældende, at A som arbejdsgiver var erstatningsansvarlig, idet der på færdselsarealerne i lagerhallen henstod gods, som kunne hindre passage, ligesom udsynet var begrænset på grund lys fra ovenlysvinduer.

Efter bevisførelsen under hovedforhandlingen lagde retten til grund, at B var en erfaren medarbejder, som kom til skade i forbindelse med udførelse af en rutinemæssig opgave. Retten lagde endvidere til grund, at det var sædvanligt, at der henstod gods på kørearealerne, men kørearealerne var indrettet således, at det var muligt at placere gods på arealerne, uden at det var en hindring for kørsel med langløber med gods.

Forholdene på kørearealerne – og de angivelige problemer med blændende lysindfald fra ovenlysvinduer – var heller ikke påtalt af Arbejdstilsynet eller af medarbejderne, heriblandt B selv, der på ulykkestidspunktet var sikkerhedsrepræsentant.

På den baggrund, og da retten efter bevisførelsen lagde til grund, at B måtte have set pallerne med gods inden han bakkede ind i dem, fandt retten ikke, at A var erstatningsansvarlig for B’s arbejdsskade. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Den civile retssag blev for arbejdsgiveren ført af advokat Safinaz Altintas.

Læs dommen her