Østre Landsrets dom af 25. juni 2024

Ansvar for offentlige myndigheder – glatførebekæmpelse – mangel på samme


0 Comments4 Minutes

Retten i Hillerøds dom af 31. maj 2024

Forsikringsret – kaskoforsikring på bil – urigtige risikooplysninger – afkortning i erstatning – forsikringsaftalelovens §§ 7, jf. 6, stk. 2


0 Comments4 Minutes

Retten i Odenses dom af 28. maj 2024

Færdselsuheld – personskadeerstatning – årsagssammenhæng – erstatningsopgørelse


0 Comments3 Minutes

Retten i Helsingørs dom af 27. maj 2024

Mangler ved fast ejendom – ulovlig bygningsindretning – arealmangler – erstatningsopgørelse – forholdsmæssigt afslag


0 Comments3 Minutes

Retten i Lyngbys dom af 16. maj 2024

Arbejdsskadesag – retsfortabende passivitet – årsagssammenhæng – bevisbyrdereglen i ASL § 12, stk. 2


0 Comments5 Minutes

Københavns byrets dom af 6. maj 2024

Processuelle spørgsmål – rette sagsøgte


0 Comments2 Minutes

Vestre Landsrets dom af 2. maj 2024

Erstatning uden for kontrakt – hovedentreprenørs ansvar for opstillet stillads – arbejdsskade – kravet til bevis for løbende tilsyn m.m.


0 Comments3 Minutes

Retten i Holbæks dom af 18. april 2024

Erstatning uden for kontrakt – ansvar – falduheld i forretning


0 Comments2 Minutes

Højesterets dom af 3. april 2024

Arbejdsskadesag – genoptagelse – retsfortabende passivitet


0 Comments3 Minutes

Retten i Hernings dom af 27. marts 2024

Arbejdsgiveransvar – arbejdspladsens indretning – instruktion – tilsyn – bevisnød – forældelse


0 Comments5 Minutes