Retten i Næstveds dom af 9. januar 2023

Ansvar for offentlige myndigheder – glatførebekæmpelse – mangel på samme


0 Comments4 Minutes

Retten i Esbjergs dom af 3. januar 2023

Arbejdsskade – forpligtelser som sikkerhedskoordinator og byggeleder – arbejdsgiveransvar – ansvar for selvstændig virkende tredjemand


0 Comments4 Minutes

Retten i Holstebros dom af 29. november 2022

Arbejdsskade – ansvar for arbejdsgiver/tredjemand – tilsyn – fald fra stillads


0 Comments4 Minutes

Retten i Glostrups dom af 16. november 2022

Erstatning uden for kontrakt – produktansvar – brandskade – krav til bevis og bevisets styrke


0 Comments10 Minutes

Københavns Byrets dom af 11. november 2022

Tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger - grov uagtsomhed


0 Comments3 Minutes

Retten i Horsens’ dom af 14. oktober 2022

Retslægerådet – udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – medicinsk årsagssammenhæng


0 Comments3 Minutes

Retten i Glostrups dom af 12. oktober 2022

Erstatning uden for kontrakt – brandskade – grov uagtsomhed – bevisbyrde – krav til beviset


0 Comments2 Minutes

Østre Landsrets dom af 22. september 2022 og Vestre Landsrets dom af 7. oktober 2022

Passivitet i arbejdsskadesager - Arbejdsskadesikringsloven - ulovreguleret søgsmålsfrist


0 Comments8 Minutes

Retten i Helsingørs dom af 15. juli 2022

Professionsansvar – projekteringsansvar – opdragets betydning – delt rådgivning


0 Comments3 Minutes

Højesterets kendelse af 27. juni 2022

Civilproces – rette sagsøgte – ændring af betegnelsen af sagsøgte efter sagsanlæg


0 Comments2 Minutes