Retten i Helsingørs dom af 15. juli 2022

Professionsansvar – projekteringsansvar – opdragets betydning – delt rådgivning


0 Comments3 Minutes

Østre Landsrets dom af 20. juni 2022

Færdselsuheld – regres – ansvarsfordeling – bevisbyrde – årsagssammenhæng – kørselsfejl


0 Comments3 Minutes

Højesterets kendelse af 27. juni 2022

Civilproces – rette sagsøgte – ændring af betegnelsen af sagsøgte efter sagsanlæg


0 Comments2 Minutes

Østre Landsrets dom af 21. juni 2022

Medicinsk årsagssammenhæng – bevisbyrde – sårbarhedsprincip – udløsende og medvirkende årsag


0 Comments4 Minutes

Retten i Esbjergs dom af 15. juni 2022

Erstatning uden for kontrakt – farlig sport – ansvarsfraskrivelse – accept af risiko


0 Comments4 Minutes

Vestre Landsrets kendelse af 14. juni 2022

Moderklæring - for sen anmodning om tilladelse - DanCrash


0 Comments2 Minutes

Retten i Horsens dom af 6. maj 2022

Ansvar uden for kontrakt – påbud fra arbejdstilsynet – ansvarsgrundlag – regres – egen skyld m.m.


0 Comments3 Minutes

Retten i Sønderborgs kendelse af 17. marts 2022

Isoleret bevisoptagelse – unødvendige og overflødige spørgsmål


0 Comments3 Minutes

Vestre Landsrets dom af 8. marts 2022

Erstatning uden for kontrakt – krav til bevis for hændelse og ansvarsgrundlag – betydning af sen reklamation


0 Comments6 Minutes

Retten i Aalborgs dom af 4. marts 2022

Krav til skadelidtes bevisbyrde for årsagssammenhæng – ulykkens egnethed – tilsidesættelse af udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring


0 Comments4 Minutes