Københavns Byrets dom af 14. april 2021

Skade på endnu ikke leveret leasingbil, spørgsmål om dobbeltforsikring


0 Comments4 Minutes

Københavns Byrets dom af 9. april 2021

Kollektiv ulykkesforsikring, forældelse, utilregnelig uvidenhed


0 Comments3 Minutes

Københavns Byrets dom af 30. marts 2021

Bevis for ansvar, årsagssammenhæng og økonomisk tab


0 Comments4 Minutes

Et hændeligt uheld er ikke nødvendigvis altid hændeligt

hændelig, forsætlig, naturhændelse eller ikke fastlagt


0 Comments4 Minutes

Københavns Byrets dom af 27. august 2020

Bevis for forsikringsbegivenhed – ensidigt indhentede erklæringer/bevisligheder – beviskrav


0 Comments3 Minutes

Retten på Frederiksbergs dom af 28. maj 2019

Ikke bevis for årsagssammenhæng mellem færdselsuheld og sagsøgerens gener og sygemelding


0 Comments2 Minutes

Retten i Glostrups dom af 5. marts 2019

Køberet – mangler ved bil – afhjælpningsret og –pligt – bevis


0 Comments4 Minutes

Retten i Holbæks dom af 26. februar 2019

Arbejdsskade – ansvar – erfaren medarbejder – rutinemæssig arbejdsopgave


0 Comments3 Minutes

Retten i Helsingørs beslutning af 22. august 2018

Civilproces – afvisning grundet manglende stillingtagen til nærmere angivet forhold – retsplejelovens § 355, stk. 2


0 Comments1 Minutes

Københavns Byrets dom af 5. juli 2018

Arrangøransvar – personaleforeningsarrangement – accept af risiko – årsagssammenhæng – bevis for og dokumentation for erstatningsberettigende tab


0 Comments3 Minutes