Retten i Helsingørs dom af 15. juli 2022

Professionsansvar – projekteringsansvar – opdragets…


Højesterets kendelse af 27. juni 2022

Civilproces – rette sagsøgte – ændring af betegnelsen af…


Østre Landsrets dom af 21. juni 2022

Medicinsk årsagssammenhæng – bevisbyrde – sårbarhedsprincip…


Østre Landsrets dom af 20. juni 2022

Færdselsuheld – regres – ansvarsfordeling – bevisbyrde –…


Retten i Esbjergs dom af 15. juni 2022

Erstatning uden for kontrakt – farlig sport –…


Vestre Landsrets kendelse af 14. juni 2022

Moderklæring - for sen anmodning om tilladelse - DanCrash


Retten i Glostrups dom af 26. maj 2022

Ansvar uden for kontrakt - krav til skadelidtes bevisbyrde…


Retten i Horsens dom af 6. maj 2022

Ansvar uden for kontrakt – påbud fra arbejdstilsynet –…


Retten i Viborgs dom af 19. april 2022

Ansvar uden for kontrakt – produktansvar – ansvarsgrundlag…


Retslægerådets besvarelse af 18. marts 2022

Retslægerådet - arbejdsskade - årsagssammenhæng