Ankenævnet for Forsikrings kendelse af 27. marts 2024

Dækningstvist – stilstandsforsikring på bil – regres –…


Vestre Landsrets dom af 22. marts 2024

Personskade – udmåling – fremmed ret – sagens……


Vestre Landsrets dom af 20. marts 2024

Ansvar uden for kontrakt – produktansvar –…


Vestre Landsrets dom af 19. marts 2024

Erstatningsansvarsloven – tabt arbejdsfortjeneste –…


Retten i Glostrups dom af 15. marts 2024

Erhvervsansvar for VVSér – Vandskade – Regres –…


Højesterets dom af 13. december 2023

Husejerforsikring – ejerskifteforsikring –…


Retten i Hernings kendelse af 24. november 2023

Bortkomst og videresalg af køretøj –…


Retten i Glostrups dom af 22. november 2023

Forsikringsdækning – forældelse – årsagssammenhæng –…


Vestre Landsrets dom af 23. oktober 2023

Arbejdsskade – fritvalgsordning – beregning af den faktiske…


Højesterets dom af 11. oktober 2023

Arbejdsskade – besvimelsestilfælde – skaden skal skyldes…