Ankenævnet for Forsikrings kendelse af 27. marts 2024

Dækningstvist – stilstandsforsikring på bil – regres –…


Retten i Hernings dom af 27. marts 2024

Arbejdsgiveransvar – arbejdspladsens indretning –…


Vestre Landsrets dom af 22. marts 2024

Personskade – udmåling – fremmed ret – sagens……


Højesterets dom af 3. april 2024

Arbejdsskadesag – genoptagelse – retsfortabende……


Vestre Landsrets dom af 20. marts 2024

Ansvar uden for kontrakt – produktansvar –…


Vestre Landsrets dom af 19. marts 2024

Erstatningsansvarsloven – tabt arbejdsfortjeneste –…


Retten i Glostrups dom af 15. marts 2024

Erhvervsansvar for VVSér – Vandskade – Regres –…


Højesterets dom af 13. december 2023

Husejerforsikring – ejerskifteforsikring –…


Retten i Hernings kendelse af 24. november 2023

Bortkomst og videresalg af køretøj –…


Retten i Glostrups dom af 22. november 2023

Forsikringsdækning – forældelse – årsagssammenhæng –…