Østre Landsrets dom af 25. juni 2024

Ansvar for offentlige myndigheder – glatførebekæmpelse –…


Retten i Hillerøds dom af 31. maj 2024

Forsikringsret – kaskoforsikring på bil – urigtige…


Retten i Odenses dom af 28. maj 2024

Færdselsuheld – personskadeerstatning – årsagssammenhæng –…


Retten i Helsingørs dom af 27. maj 2024

Mangler ved fast ejendom – ulovlig bygningsindretning –…


Retten i Lyngbys dom af 16. maj 2024

Arbejdsskadesag – retsfortabende passivitet –…


Københavns byrets dom af 6. maj 2024

Processuelle spørgsmål – rette sagsøgte


Vestre Landsrets dom af 2. maj 2024

Erstatning uden for kontrakt – hovedentreprenørs ansvar for…


Retten i Holbæks dom af 18. april 2024

Erstatning uden for kontrakt – ansvar – falduheld i…


Højesterets dom af 3. april 2024

Arbejdsskadesag – genoptagelse – retsfortabende……


Retten i Hernings dom af 27. marts 2024

Arbejdsgiveransvar – arbejdspladsens indretning –…