Retten i Sønderborgs kendelse af 17. marts 2022

Isoleret bevisoptagelse – unødvendige og overflødige…


Vestre Landsrets dom af 8. marts 2022

Erstatning uden for kontrakt – krav til bevis for hændelse…


Retten i Aalborgs dom af 4. marts 2022

Krav til skadelidtes bevisbyrde for årsagssammenhæng –…


Retten i Roskildes dom af 4. februar 2022

Afgrænsning af erstatningsberettiget personkreds og ydelser…


Retten i Aarhus’ dom af 5. januar 2022

Afgrænsning af producent- og mellemhandlerbegrebet efter…


Østre Landsrets dom af 22. december 2021

Lejeret – lejers vanrøgt – krav til udlejers ophævelse af…


Vestre Landsrets dom af 16. december 2021

Erstatning for driftstab og rentetab – kritisabel adfærd –…


Afgørelse af 15. december 2021 fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskade var alligevel ikke en arbejdsskade -…


Retten i Viborgs dom af 1. december 2021

Glideskade - frifindelse for grundejer- og principalansvar…


Retten i Aarhus’ kendelse af 30. november 2021

Rammen for syn og skøn – afgrænsning af spørgsmål