Retten i Aalborgs dom af 26. november 2021

Ophævelse af samarbejdsaftale – bod – krav om……


Retten i Roskildes kendelse af 10. november 2021

Forældelse - suspension - viden om grundlaget for krav om…


Ny lov om retsafgifter

Retsafgiftsloven af 1. oktober 2021 (L2021-03-16 nr. 425)


Københavns Byrets dom af 14. april 2021

Skade på endnu ikke leveret leasingbil, spørgsmål om…


Københavns Byrets dom af 9. april 2021

Kollektiv ulykkesforsikring, forældelse, utilregnelig…


Københavns Byrets dom af 30. marts 2021

Bevis for ansvar, årsagssammenhæng og økonomisk tab


Et hændeligt uheld er ikke nødvendigvis altid hændeligt

hændelig, forsætlig, naturhændelse eller ikke fastlagt


Københavns Byrets dom af 27. august 2020

Bevis for forsikringsbegivenhed – ensidigt indhentede…


Retten på Frederiksbergs dom af 28. maj 2019

Ikke bevis for årsagssammenhæng mellem færdselsuheld og…


Retten i Glostrups dom af 5. marts 2019

Køberet – mangler ved bil – afhjælpningsret og –pligt –…