Retten i Odenses dom af 2. oktober 2023

Arbejdsskade – arbejdsgiveransvar – faldulykke –…


Østre Landsrets kendelse af 7. september 2023

Civilproces – hovedintervention kontra biintervention –…


Østre Landsrets dom af 17. marts 2023

Husejerforsikring – ejerskifteforsikring –…


Københavns Byrets dom af 31. januar 2023

Regres – Produktansvar – Projekterings- og……


Retten i Næstveds dom af 9. januar 2023

Ansvar for offentlige myndigheder – glatførebekæmpelse –…


Retten i Esbjergs dom af 3. januar 2023

Arbejdsskade – forpligtelser som sikkerhedskoordinator og…


Retten i Holstebros dom af 29. november 2022

Arbejdsskade – ansvar for arbejdsgiver/tredjemand – tilsyn…


Retten i Glostrups dom af 16. november 2022

Erstatning uden for kontrakt – produktansvar – brandskade –…


Københavns Byrets dom af 11. november 2022

Tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger -…


Retten i Horsens’ dom af 14. oktober 2022

Retslægerådet – udtalelse fra Arbejdsmarkedets…